Děti

Přehled povinného očkování dětí

Povinné očkování dětí je velice často diskutovaná věc. Rodiče se proti nařízení často brání, nechtějí se podrobit očkování, kvůli možným nežádoucím účinkům a často se stávají terčem útoků ostatních rodičů. Jaká očkování jsou vlastně povinná? A co hrozí rodičům, kteří děti naočkovat nenechají?
příprava vakcíny
·         Hexacima / Infarix hexa
Jako první, co bude v očkovacím kalendáři vašeho dítěte, je Hexacima. Jedná se o očkování, proti záškrtu, tetanu, černému kašli, onemocnění způsobenému haemophilem influenzae, dětské obrně a žloutence typu B. Jedná se o vakcínu, která se očkuje 3x – dle současné vyhlášky by měla být naočkována do 13ti měsíců věku. Mezi první a druhou aplikací vakcíny musí být minimálně 2 měsíce a doporučuje se maximálně půl roku. Mezi druhou a třetí vakcínou je rozestup od půl roku do roku.
·         Priorix
Priorix je očkování, které je proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. 1. Dávka by měla proběhnout mezi 15 – 18. měsícem a druhá mezi 5 – 6 rokem věku dítěte. Tato vakcína je často zmiňována právě mezi rodiči, kteří očkování odmítají. Jedná se totiž o takzvanou živou vakcínu, která může způsobovat nežádoucí účinky.
·         Infarix
Infarix je další přeočkování proti záškrtu, tetanu a černému kašli. Tohle očkování vaše dítě čeká mezi pátým a šestým rokem života.
·         Boostrix polio
Boostrix polio je další přeočkování proti záškrtu, tetanu černému kašli a dětské obrně. Přeočkovává se v jedenácti letech.
aplikace očkování
Co vás čeká, pokud se rozhodnete neočkovat
Očkování dětí je povinné, takže na děti, které odmítnou rodiče očkovat a na samotné rodiče čekají různé sankce. Především se jedná o nepřijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Neočkované děti mohou do školky nastoupit až na poslední předškolní rok. Ve škole poté nemohou jezdit na lyžařské výcviky a na různé tábory. Rodičům hrozí pokuta od hygieny až 10 000 na jednoho z rodičů. V současné době se také diskutuje o tom, že by rodiče léčbu nemocí, proti kterým se musí očkovat, hradili část, nebo i celou léčbu.