Pohádky čtěte i kojencům


Rodiče význam čtení v raném věku podceňují
Pouze polovina rodičů pravidelně předčítá dětem, které jsou mladší jednoho roku. Důvodem není nedostatek času, nýbrž fakt, že rodiče význam předčítání malinkým dětem berou na lehkou váhu. Jak matky, tak otcové si prostě neuvědomují, že i ve velice raném věku je rituál čtení vysoce důležitý pro další vývoj. Předčítat začínají později, až když se dítě dokáže déle soustředit nebo až když začne samo mluvit.
kniha o pejskovi
Mnozí první rok miminkům nahlas vůbec nečtou, což je veliká škoda. Předčítání má pozitivní vliv na celkový vývoj dítěte:
·         jazykový vývoj (obrázkové knihy pomáhají dětem pojmenovávat věci spolu s předčítajícím, který na ně ukazuje a sám je pojmenovává)
·         sociální kompetence
·         motivace ke čtení a získání návyku ke čtení
·         osobní rozvoj
Proto platí: Čím dříve rodiče začnou svým dětem číst, tím dělají lépe!
Čím vzdělanější rodina, tím dříve začíná se čtením
Výsledky výzkumu ukázaly, rodiče s vysokoškolským vzděláním čtou svým dětem většinou brzy. Zatímco 77 % rodin s vysokoškolským vzděláním četlo svým dětem několikrát denně, jednou denně nebo alespoň několikrát týdně, v rodinách s nižším vzděláním to bylo jen 65 %.
čtení s batoletem
Čtěte dětem od 3 měsíců do 10 let
45 % rodičů začíná dětem průměrně číst ve věku 10 měsíců, to je dle průzkumů pozdě. Doporučuje se začít číst již ve 3 měsících. Rozhodně ale nepřestávejte předčítat už v okamžiku, kdy se dítě naučí číst samo. To, že umí číst, neznamená, že může číst knihy stejným tempem jako rodiče. Na začátku je totiž pro dítě celý proces čtení spíše únavný. Zvlášť v prvních dvou letech povinné školní docházky je tedy hlasité předčítání velmi přínosné. Pro děti tohoto věku je totiž stále zábavnější, než když by si měly číst samy. Odborníci dokonce říkají, že by se dětem mělo číst do čtvrté třídy, ideálně formou rituálu (například klasicky před spaním nebo když je dítě nemocné a mělo by zůstat v posteli).