Sport

Fenomén jménem sport

Zdá se, že jeho společenská role není tak silná jako dříve. Přesto je sport i nadále nezpochybnitelně pořád aktivitou s rozsahem do všech koutů světa. To, co sport předurčuje pro jeho velikost, je především jeho dobrá dostupnost. Nebavíme se teď o žádném vrcholovém sportu, který může být finančně velmi nákladný. Jde nám o sport jako takový, tedy o jeho podstatu – podstatu pohybu.
závodníci na dráze
Snad všude na světě jsou k dispozici plácky, kde je možné kopat do míče, házet si tenisákem nebo uspořádat závody v běhu. Není třeba žádného zvlášť speciálního vybavení. Stačí jen chuť, pár přátel a radost ze hry.
Kouzlo sportu spočívá především v tom, že učí člověka posouvat své hranice. Každým novým tréninkem, každou novou zkušeností se člověk učí novým pohybům, zdokonaluje své dovednosti a při tom všem ještě dělá službu svému zdraví. Jakýkoliv sportovní výkon pak přináší pocit štěstí a také pocit „dobře odvedené práce“. Tělo nám tím dává najevo, že pohyb mu prospívá a přímo nás tak nabádá k tomu, abychom sportovali i nadále.
Další věcí, proč je vhodné sférám sportu podlehnout, je ten, že v nás probouzí soutěživost. Staví před nás cíl, za kterým si sveřepě máme dojít. Učí nás překonávat překážky, bez nichž to zkrátka nejde a jež nás zároveň učí vyrovnávat se s životními problémy. Nabádá nás k tomu, abychom se vymanili z vlastního pohodlí a šli cestou, která může být trnitá, avšak na konci snažení nám dá ten blažený pocit vítězství.
děvče boxer
Ne vítězství ve smyslu získávání trofejí, ale vítězství nad sebou samotným, nad vlastním přesvědčením, že vytyčený cíl nezvládneme. Paradoxně i prohry, jež ke sportu neodmyslitelně patří, nás posouvají dále a jsou klíčovou součástí každého vítězství. Učit se vyrovnat s porážkou, respektovat svého soupeře, to je další devíza, jíž nám sport do života přinese a za níž budeme jednou velmi vděční.

Z výše uvedených důvodů je sport něčím, co je nesmírně atraktivní a co spojuje lidi z celého světa.