Business

Podnikatelský úspěch

Každý člověk je něčím zaneprázdněný, někdo vyděláváním peněz, jiný starostí o domácnost, další svými koníčky a ještě jiný třeba léčením se. Když se řekne business, vyvolá to ve mně představu člověka, který veškeré své úsilí a svůj čas věnuje nějaké činnosti. Nemusí to být zrovna honba za diamanty ukrytými v nějaké africké hoře ani to nemusí být burzovní spekulace. Business je pro mne něco, co člověku přináší takové uspokojení, které mu dává pocit zadostiučinění a štěstí z vykonané práce natolik, že jím tráví mnoho svého času, a to někdy na úkor rodiny nebo jiných svých zájmů.
Profesionální spolupráce
Často jsem byl v životě takovým amatérským businessmanem, kterému nešlo jen o pouhé peníze, ale o to, aby odváděl co nejlepší práci. Ne jen poctivou, ale takovou, která ho stála mnoho z toho, kvůli čemu normální člověk chodí do práce. Tak se má snaha stala kontraproduktivní. Místo toho, abych měl rodinu, se mi rodina rozpadla, protože jsem jí nevěnoval čas. Místo toho, abych si vydobyl uznání od kolegů, sklidil jsem jen obavy, abych jim nepřekážel na jejich pozicích. A místo trvalého uspokojení z vykonávané profese, a tím spojeným pravidelným příjmem, jsem se nakonec ze své přemrštěné snahy zhroutil.
Časová vytíženost
Business se často bere také synonymně ke slovu podnikání. Je to dáno tím, že člověk, který začíná podnikat musí dávat své činnosti tolik času, že mu nezbývá čas na cokoli jiného. To mnohdy vede k tomu, že se odtrhne od okolí a nakonec se mu jeho snaha spíše vymstí, protože se chtěl udělat více úspěšným, než mu přály okolnosti. Když pak nedej bože jeho podnikání zkrachuje, nejde jen o promarněný čas, který mu přinesl někdy i mnohaleté dluhy, ale také o ztrátu důležitých rodinných a společenských vazeb.
Když je totiž někdo zaneprázdněn s jakoukoli činností tak, že přestane zvládat požadavky svého okolí, nakonec přichází i o své nejbližší a končí prachbídně. Naopak ten, který dokáže přijít na to, co jeho okolí potřebuje, kde je něčeho nedostatek, a následně dokáže tuto díru zazáplatovat, dochází k tak velkému úspěchu, se kterým se může spokojit.
Business totiž není zaneprázdněnost jen tak s ledasčím, business je zaneprázdněnost především s potřebami svého okolí.