Kultura

Neurologická onemocnění

Neurologieje lékařský obor, zabývající se diagnostikou a léčbou onemocnění mozku, míchy a periferních nervů tj. nervového systému. Nejčastěji neurologa navštěvují lidé s migrénami a jinými bolestmi hlavy, bolestmi páteře, po cévních mozkových příhodách, se závratěmi, s polyneuropatií. Patří sem i lidé s roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, epilepsií a dalšími onemocněními. V dnešní době jsou hojně využíváni i dětští neurologové, kterých je nedostatek. Ti se zabývají různými problémy dětské nervové soustavy… bolestmi hlavy, ADHD, dětmi s poruchou autistického spektra, neklidem, nádory, poruchami chování i spánku. Neurologa potřebují obvykle i děti nedonošené, které jsou více ohrožené opožděným psychomotorickým vývojem.
energie mozku

Mezi nejznámější obávaná záchvatovitá onemocnění patří epilepsie . Epilepsie je charakterizována opakujícími se záchvaty různého druhu, s různými časovými rozestupy a v různé síle. Je to onemocnění mozku nikoli psychické, ale tělesné. Mnoho lidí si spojuje epilepsii s psychickým postižením, ale to je chybné. Epilepsií může onemocnět kdykoli kdokoli, ale onemocnění se dá většinou dobře zvládnout pomocí léků a úpravou režimu. Dalším záchvatovitým onemocněním je narkolepsie, relativně vzácné onemocnění, které se projevuje nadměrnou denní nepřekonatelnou spavostí.
nervový systém
Může dojít i k pádu, který je způsoben náhlým ochabnutím svalstva, svalovou slabostí, kdy se třeba podlomí nohy. Může dojít i ke spánkové obrně, kdy na několik minut "ochrne" svalstvo, takže se člověk nemůže ani pohnout a mimické svalstvo, kdy člověk nemůže mluvit. Léčba je obtížná, spočívá v úpravě režimu, užívání psychostimulantů přes den a zklidňujících přípravků večer. Menierův syndrom je onemocnění vnitřního ucha, které způsobuje značné závratě, pískání v uších a mnohdy i zvracení. Pacienti jsou paralyzováni strachem, že se jim někde bude točit hlava tak, že se neudrží na nohách. Tito lidé jsou léčeni na neurologii ve spolupráci s ORL oddělením.

Neurologických onemocnění je obrovské množství. Nezbývá než doufat, že se nám vyhnou.