Business

Je satelitní sledování nebezpečné?

Jednou z věcí, které se lidé s nástupem moderních technologií bojí, je mimo jiné možnost, že s jejich pomocí bude monitorován každý jejich krok. A je samozřejmé, že to pro nikoho z nás rozhodně není příjemná představa, zvlášť když vezmeme v úvahu, jak snadno se dají tato data zneužít.

Je možné se proti tomu nějakým způsobem bránit? A pokud ano, tak jak? Abychom mohli na tuto otázku odpovědět, je nejprve potřeba porozumět tomu, jak satelitní sledování vlastně funguje, a co vše je k tomu potřeba.

satelit4

V první řadě je nutné, abychom měli nějaký vysílač, který neustále posílá signál o naší poloze. A věřte tomu nebo ne, většina z nás takový vysílač má u sebe prakticky neustále. Je jím chytrý mobilní telefon, u nějž některé aplikace samy vyžadují přístup k údajům o vaší poloze. Příkladem může být navigace či mapy, přičemž obojí je často používané.

Dále je samozřejmě nutný satelit, který tyto údaje přijme. Družic nám nad hlavami lítá poměrně velké množství, byť zdaleka ne všechny jsou k tomuto účelu uzpůsobeny. Ani tato část tedy není příliš velkým problémem.

A nakonec je potřeba přijímač, kam satelit signál o vaší poloze zašle. Ve většině případů se jedná o stejný přístroj, který signál vyslal. Opět, jako příklad může sloužit navigace, ať už ta v mobilním telefonu nebo ta v automobilu.

gps4

Dobrá, zdá se, že technické prostředky ke sledování máme. Jak se mu ale můžeme vyhnout? Naprosto jednoduše – nemějte u sebe žádný vysílač. Stačí tedy nechat mobilní telefon doma a místo automobilem odjet například na kole. Pak nebude možné vaši polohu zjistit.

Ovšem zajímavé je, že jen málokdo z lidí, kteří se tohoto satelitního sledování bojí, se ptá, proč by nás měl někdo sledovat, a zda by náklady, které by vybudování takového systému stálo, nehledě na praktickou nemožnost utajení vzhledem k množství personálu, který by byl potřeba, vyvážily získané informace. A věřte, že rozhodně ne.