Business

Je satelitní sledování nebezpečné?


Jednou z věcí, které se lidé s nástupem moderních technologií bojí, je mimo jiné možnost, že s jejich pomocí bude monitorován každý jejich krok. A je samozřejmé, že to pro nikoho z nás rozhodně není příjemná představa, zvlášť když vezmeme v úvahu, jak snadno se dají tato data zneužít.

Je možné se proti tomu nějakým způsobem bránit? A pokud ano, tak jak? Abychom mohli na tuto otázku odpovědět, je nejprve potřeba porozumět tomu, jak satelitní sledování vlastně funguje, a co vše je k tomu potřeba.

satelit4

V první Å™adÄ› je nutné, abychom mÄ›li nÄ›jaký vysílaÄ, který neustále posílá signál o naší poloze. A věřte tomu nebo ne, vÄ›tÅ¡ina z nás takový vysílaÄ má u sebe prakticky neustále. Je jím chytrý mobilní telefon, u nÄ›jž nÄ›které aplikace samy vyžadují přístup k údajům o vaší poloze. Příkladem může být navigace Äi mapy, pÅ™iÄemž obojí je Äasto používané.

Dále je samozÅ™ejmÄ› nutný satelit, který tyto údaje pÅ™ijme. Družic nám nad hlavami lítá pomÄ›rnÄ› velké množství, byÅ¥ zdaleka ne vÅ¡echny jsou k tomuto úÄelu uzpůsobeny. Ani tato Äást tedy není příliÅ¡ velkým problémem.

A nakonec je potÅ™eba pÅ™ijímaÄ, kam satelit signál o vaší poloze zaÅ¡le. Ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů se jedná o stejný přístroj, který signál vyslal. OpÄ›t, jako příklad může sloužit navigace, aÅ¥ už ta v mobilním telefonu nebo ta v automobilu.

gps4

Dobrá, zdá se, že technické prostÅ™edky ke sledování máme. Jak se mu ale můžeme vyhnout? Naprosto jednoduÅ¡e – nemÄ›jte u sebe žádný vysílaÄ. StaÄí tedy nechat mobilní telefon doma a místo automobilem odjet například na kole. Pak nebude možné vaÅ¡i polohu zjistit.

OvÅ¡em zajímavé je, že jen málokdo z lidí, kteří se tohoto satelitního sledování bojí, se ptá, proÄ by nás mÄ›l nÄ›kdo sledovat, a zda by náklady, které by vybudování takového systému stálo, nehledÄ› na praktickou nemožnost utajení vzhledem k množství personálu, který by byl potÅ™eba, vyvážily získané informace. A věřte, že rozhodnÄ› ne.