Business

Intervenční centra

Velmi specifickou sociálních služeb jsou nepochybně intervenční centra. Jedná se o zařízení, která nabízejí krátkodobou pomoc lidem, kteří jsou ohroženi násilným chováním osob ve společné domácnosti, tedy pro osoby ohrožené domácím násilím. Týká se to násilí mezi partnery, násilí páchané na seniorech, případně násilí páchané na postižených. Nabízí poskytnutí pomoci ve velmi krizovém období, zajištění bezpečí a pomáhají, aby dotyčný se dokázal navrátit do běžného života.
násilí páchané na ženách
Intervenční centra zajišťují spolupráci s jinými organizacemi, například s Policií České republiky, nebo Odborem sociální ochran dětí, s orgány veřejné správy jako například Soudem apod. V některých případech nabízí dokonce i pobytové služby, kdy nabízí krátkodobé ubytování a poskytnutí stravy.
 

Pro oběti násilí

Intervenční centra informují veřejnost o svých službách prostřednictvím letáčků, brožur, internetu. Nemusí se na ně obrátit přímo oběť sama, nezřídka je to osoba blízká, která o domácím násilí ví, nebo to tuší a hledá způsob, jak oběti pomoci.
Intervenční centra spolupracují s Policií České republiky a dalšími institucemi. Působí v krajských městech, ve kterých nabízí psychologickou a sociálně-právní pomoc. To znamená zejména poradenství, krizová intervence, pomoc při jednání s úřady a podobně.
žena v ruce
Služby intervenčního centra jsou bezplatné. V případě zájmu či spíše obav, má právo klient vystupovat anonymně.
Pro většinu osob, které jsou ohroženy domácím násilím, je to jediný způsob, jak získat podporu. Velmi často jsou to totiž lidé, kteří nemají nikoho blízkého. Vlastní rodina se na ně víceméně vykašlala a oni jsou v této zoufalé situaci naprosto sami a bez podpory by se neobešli. Už pouhé vyřízení běžných záležitostí je pro ně nepředstavitelné a náročné. Intervenční centrum pomáhá posílit sebevědomí i odhodlání vzít svůj život pevně do rukou.