Zábava

Odyssea od Homéra – recenze

Jedná se o pokračování známé Illiady. Tentokrát se přesuneme do doby deset let po dobytí Tróje. Hlavními postavami jsou tentokrát Odysseus a jeho syn Telemachus.


 


Děj začíná na Ithace, kde skupina se skupina šlechticů (kteří věří, že Odysseus zemřel, jelikož se dosud nevrátil), dvoří Odysseově ženě Penelopě s cílem vzít si ji a vládnout tak Ithace. Vzhledem k tomu, že vyjídají prakticky veškeré zásoby paláce v jejich neustálých hostinách, dochází Telemachovi trpělivost. Promluví proto ke šlechticům, ovšem ti mu odpoví, že má tři možnosti: buď dá svou matku za ženu jednomu z nich, nebo ji pošle zpět k jejímu otci, aby ten ji vdal podle svého uvážení, nebo se nechat dále vyjídat.


 řecká socha


Na pomoc přispěchá bohyně Athéna, která Telemacha pošle na cestu na Pylos a do Sparty, kde vládnou Nestor a Meneláos, které známe z Iliady. Jich se má vyptat, zda nemají nějaké zprávy o Odysseovi. Osobně musím říci, že mě jejich cameo velmi potěšilo. Zatímco se Telemachos vypraví na cesty, šlechtici začnou plánovat jeho vraždu.


 


Telemachos nejprve dorazí na Pylos, kde mu Nestor vylíčí některé skutky jeho otce, včetně onoho příběhu o dřevěném koni. Avšak krátce po vyplutí došlo k rozdělení jejich flotily, a zatímco ta část, kde se plavil i Nestor, se dostala domů v pořádku, druhá část měla větší problémy. Ve Spartě mu Meneláos vylíčí, jaké trable měli s cestou domů a jak se Odysseova flotila ztratila.


 


Nyní se konečně dostáváme k Odysseovi, který je již devět let vězněn na ostrově nymfy Kalypsó. Ta však dostane příkaz od samotného Dia, aby Odyssea propustila. Dá mu tedy materiály na stavbu lodi a Odysseus se vypraví domů. Doslechne se to však Poseidón a rozhodne se mu cestu znepříjemnit. Vyvolá bouři, která jeho loď rozbije. Odysseus se naštěstí dostane k Phaeciánům, lidem, kteří jsou zdatní námořníci a jsou ochotni pomoci mu dostat se domů. Nejprve však chtějí vědět, co ho sem přivedlo.


 


Odysseus tedy vypráví svůj příběh, co ho potkalo od dobytí Tróje. O Kyklopech, čarodějnici Kirké, Sirénách, Charbydis i o své cestě do říše mrtvých. Phaeciánové mu pomohou nejen dostat se domů, nýbrž mu dají i dary v takové hodnotě a množství, jaké nezískal ani během bojů v Tróji.


 


Doma se Odysseus přestrojí, aby nebyl poznán. Pravdu řekne pouze pasáčku prasat Eumaneovi a svému synu Telemachovi. Spolu potom vymyslí plán, jak se zbavit nápadníků jeho ženy.


 


Odyssea netrpí těmi samými problémy jako Illiada, především díky tomu, že je zde mnohem menší množství postav. Dále hlavní hrdina, Odysseus, je mnohem sympatičtější než Achilleus, i když i on má své chvíle (například když prozradí kyklopovi Polyphémovi své jméno, čímž na sebe přivolá hněv jeho otce Poseidona a zabije tak celou svou posádku.


 bronzová postava


Každopádně tomuto dílu dávám 9 z 10.